Tjenester

Revisjon

 

Vi utfører lovpålagt eller vedtektsfestet revisjon for alle typer virksomheter og organisasjoner

Avgift

Vi har lang erfaring med å hjelpe våre kunder i å utrede skatte- og avgiftsmessige problemstillinger.

Skatt

Det er viktig at skattemelding med vedlegg​​
blir korrekt utfylt.  Vi har lang erfaring med utfylling av skattemelding (selvangivelse) for:

* aksjeselskap

* og eiernes skattemelding,

* deltakerlignede selskap
* og deltakernes skattemelding.

 

Erklæringer

 

Vi utfører mange forskjellige former for attestasjonstjenester overfor tredjepart for våre revisjonsklienter.  De vanligste er knyttet til SkatteFunn, avviklingsregnskap, m.m.

Rådgivning 

 

De beste løsninger finner vi sammen og ved at du som kunde involverer oss tidlig i de ulike prosessene. Vi har omfattende erfaring og kompetanse innenfor skatterett, avgiftsrett, selskapsrett m.m. Vi gir verdifulle og trygge råd til din virksomhet innenfor flere områder.

Annet

 

Vi bistår med implementering av økonomisystemer. 
 

  • s-facebook
  • Twitter Metallic
  • s-linkedin